Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Publicering av BICO Group bokslutskommuniké januari – december 2022

Single Press release se

Publicering av BICO Group bokslutskommuniké januari – december 2022

2023-02-22 07:00
Regulatory
Interim report

Rekordhöga intäkter och ökad lönsamhet

BICO Group AB 559050–5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO).

OKTOBER–DECEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 674,1 MSEK (519,1), vilket motsvarade en ökning om 30 procent (151) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Kvartalets organiska omsättningstillväxt uppgick till 8 procent (25).
 • EBITDA uppgick till 24,3 MSEK (13,0), vilket motsvarade en marginal om 3,6 procent (2,5).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26,9 MSEK (24,1), vilket motsvarade en marginal om 4,0 procent (4,6).
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -901,8 MSEK (-25,9), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -13,73 SEK. Detta påverkades av en nedskrivning av goodwill om 625,0 MSEK hänförlig till Ginolis.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71,6 procent (72,3).


JANUARI–DECEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 239,5 MSEK (1 257,3), vilket motsvarade en ökning om 78 procent (244) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens organiska tillväxt uppgick till 17 procent (44).
 • EBITDA uppgick till -56,3 MSEK (-45,1), vilket motsvarade en marginal om -2,5 procent (-3,6).
 • Justerad EBITDA uppgick till 62,1 MSEK (16,9), vilket motsvarade en marginal om 2,8 procent (1,3).
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till -835,7 MSEK (-229,2), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -12,94 SEK (-3,97). Detta påverkades av en nedskrivning om 625,0 MSEK hänförlig till Ginolis.
 • Bruttomarginalen uppgick till 73,6 procent (72,2).
 • Det strategiska samarbetet med Sartorius leder till kommersiella möjligheter och stärkt balansräkning.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2022.


”Vi fokuserar fortsatt på att leverera enligt vår affärsplan för lönsam tillväxt och förbättrat kassaflöde.”
Erik Gatenholm, VD och koncernchef

 
VIKTIGT FRÅN FJÄRDE KVARTALET

 • En riktad aktieemission om 487 MSEK till Sartorius
 • De högsta intäkterna någonsin
 • Fortsatta förbättringar av lönsamheten och kassaflödet
 • Ett fortsatt fokus på operativ effektivitet och portföljsynergier
 • Kostnadsbesparingsprogrammet uppfyller målet
 • Nedskrivning av goodwill i Ginolis

 
DEN 10 NOVEMBER 2022 MEDDELADE BICO NYA FINANSIELLA MÅL FRÅN OCH MED 2023:

 • Tvåsiffrig organisk omsättningstillväxt exklusive valutaeffekter.
 • En EBITDA-marginal minus balanserade utvecklingskostnader > 10 procent.
 • Nettoskuld/EBITDA < 3,0 x.

 
INBJUDAN TILL PRESENTATION:
Presentationen kommer att hållas på engelska idag klockan 10:00 am CET.
Rapporten presenteras av VD och Koncernchef Erik Gatenholm, och CFO Jacob Thordenberg.

Information om presentationen och om webbsändningen:
Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länk nedan. 
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bico-q4-2022/register
 
Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. 
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. 

Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005818

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets webbplats:
https://bico.com/se/investerare/finansiell-information/rapporter-och-presentationer/