Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO Group AB antar nya finansiella mål

Single Press release se

BICO Group AB antar nya finansiella mål

2022-11-10 07:00
Regulatory

BICO Group AB 559050-5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO)

BICO Group AB:s styrelse har idag antagit nya finansiella mål. Detaljerad information om de nya finansiella målen kommer att presenteras av Erik Gatenholm, Vd, och Mikael Engblom, Interim CFO, på den digitala kapitalmarknadsdagen den 10 november 2022 (idag), som börjar kl. 09:15 CET. Under kapitalmarknadsdagen kommer BICO Group AB även att presentera bolagets strategi, produktutbud, marknader, finansiella ställning och Vision 2030.

Finansiella mål
- Tvåsiffrig organisk tillväxt exklusive valutaeffekter
- EBITDA-marginal minus balanserade utvecklingskostnader > 10 procent
- Nettoskuld/ EBITDA < 3,0 x

”De nya finansiella målen har utformats för att stödja egenfinansierad lönsam tillväxt och vår Vision 2030 – att senast 2030 bli världens ledande företag inom laboratorie-automatisering inom utveckling av behandlingar.”
Erik Gatenholm, vd och koncernchef, BICO Group AB

Ramverk för de finansiella målen
- Gäller från 2023 på medellång sikt.
- Tillväxtmålen speglar möjligheter för marknadstillväxt.
- Marginalmålet säkerställer vårt fokus på lönsamhet, inklusive totala forsknings- och utvecklingsutgifter, och möjliggör ett positivt kassaflöde exklusive förvärvsrelaterade poster.
- Nettoskuldmålet möjliggör flexibilitet i framtida finansieringsalternativ.

Kapitalmarknadsdag, digital
Datum: torsdagen den 10 november 2022
Tid: 09:15–11:45 CET
 
Välkommen att delta på kapitalmarknadsdagen!
Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas i realtid på internet. För att delta i evenemanget, använd denna länk. En inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer att göras tillgänglig på vår webbplats kort efter evenemanget.