Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Maria Forss tillträder som VD och koncernchef för BICO den 20 november 2023

Single Press release se

Maria Forss tillträder som VD och koncernchef för BICO den 20 november 2023

2023-11-13 19:30

Maria Forss tillträder den 20 november 2023 och för att säkerställa en smidig övergång kommer Erik Gatenholm, under ett kvartal, att finnas med i överlämningsprocessen. Därefter kommer han övergå till rollen som senior advisor åt BICO.

Erik Gatenholms ersättning kommer vara lägre än 50 procent jämfört med hans tidigare ersättningsnivå. Han kommer inte delta i några bonusprogram och kommer avböja styrelsearvode så länge som han innehar en operativ roll.

Maria Forss har gedigen internationell erfarenhet från ledande positioner inom både medtech- och läkemedelsbolag som Vitrolife och AstraZeneca. De senaste åren på Vitrolife har Maria Forss som SVP varit ansvarig för affärsområdet Consumables och innan dess var hon VP affärsutveckling och global marknadsföring. Maria Forss har framgångsrikt utvecklat bolag genom hela värdekedjan och produktlivscykeln liksom arbetat med förvärv och integration av bolag.

För mer information om utnämnandet av Maria Forss hänvisas till pressmeddelandet från den 21 augusti 2023.