Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Ny interim CFO på BICO

Single Press release se

Ny interim CFO på BICO

2022-04-29 16:05
Mikael Engblom tillträder befattningen som interim CFO för BICO (publ) från och med den 29 april 2022 och fram tills att en ny permanent CFO är på plats. Engblom kommer att ingå i koncernledningen under denna period.

BICO meddelade den 26 april 2022 att den tidigare CFO:n lämnat bolaget och att en rekryteringsprocess av en ny CFO inletts. Medan processen pågår kommer Mikael Engblom att anta rollen som interim CFO på BICO. Engblom kommer närmast från rollen som CFO på Vitrolife. Dessförinnan arbetande han som controller på Vitrolife och Volvo Cars. Han har en master i företagsekonomi från Göteborgs universitet.

Erik Gatenholm, CEO på BICO, kommenterar:

“Det är mycket glädjande att vi kan knyta till oss Mikael som interim CFO under denna period. Hans tidigare erfarenhet som CFO på Vitrolife talar för sig själv. Han spelade där en nyckelroll i att transformera bolaget från ett litet nischbolag till en mycket lönsam marknadsledande aktör på Large Cap. Mikael kommer att skapa värde för BICO i ett skede där vi arbetar fokuserat med vår lönsamhet och uppbyggandet av en finansiellt hållbar och långsiktigt stark finansavdelning. Parallellt fortsätter rekryteringen av en internationellt erfaren CFO som kan bistå bolaget att nå de mål som marknaden och aktieägare förväntar sig och som bolaget tidigare kommunicerat.”

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Hillsten, SVP & Head of IR, BICO
Telefon (EU): +46 70-081 81 17
E-mail: ash@bico.com     

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 16:00 CEST.

Om BICO 

BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för liv räddande behandlingar genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life science-lösningar som kombinerar biologi och teknologi (biokonvergens). Företaget fokuserar på att utveckla, tillverka, sälja och stödja sin life science utrustning, förbrukningsvaror, och reagenser för både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter i marknaden, försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm under: BICO.