Hem » Investerare » Pressmeddelanden » SCIENION inleder samarbete med Institute for Prevention and Occupational Medicine (IPA) för att utveckla UROfast, en plattform för snabb diagnostik av urinblåsecancer

Single Press release se

SCIENION inleder samarbete med Institute for Prevention and Occupational Medicine (IPA) för att utveckla UROfast, en plattform för snabb diagnostik av urinblåsecancer

19 January, 2022 08:00

Den banbrytande diagnostikplattformen använder en multiplexerad lateralflödesanalys (multiplexed lateral flow assays) som upptäcker tio biomarkörer för urinblåsecancer från ett urinprov i antingen en laboratorie- eller vårdmiljö.

Idag tillkännagav SCIENION, ett BICO-koncernbolag och ledande utvecklare av miniatyriserade multiplexerade metoder för diagnostiska tester, ett samarbete med Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance (IPA), ett tyskt akademiskt forskningsinstitut vid Ruhr-universitetet i Bochum, för att utveckla en ny diagnostisk plattform för urinblåsecancer. Den diagnostiska multiplexade laterala flödestekniken syftar till att detektera 10 olika biomarkörer från ett enkelt urinprov på under 20 minuter. Teknologin kan användas i en laboratorie- eller vårdmiljö vilket ger en betydligt mindre invasiv process än den nuvarande standardproceduren.

Varje år diagnostiseras fler än 275 000 människor världen över med cancer i urinblåsan, med uppskattningsvis 108 000 dödsfall. I tidigt stadium kan urinblåsecancer framgångsrikt behandlas genom kirurgi men har en väldigt hög återfallsfrekvens, upp mot 73 procent av patienterna återfår diagnosen inom 5 år. Detta kräver att patienten deltar i intensiva uppföljningar och övervakningar som leder till att sjukdomen är en av de dyraste cancerformerna sett över tid. Det vanligaste diagnostikverktyget som används idag är cystoskopi, en invasiv och smärtsam procedur där läkare för in ett bildinstrument via urinröret in i urinblåsan för att undersöka om det förekommer cancer.

"UROfast är banbrytande både för patienter och läkare genom att möjliggöra snabba, skalbara och prisvärda tester för denna aggressiva form av cancer", säger Wilfried Weigel, PhD, Vice President Research & Development, SCIENION. "Vi är glada över att arbeta med IPA och kommer att arbeta outtröttligt för att få ut denna diagnostik på marknaden för att hjälpa till att rädda liv."

UROfasts diagnostikplattform kommer både avsevärt förbättra tillgängligheten och bekvämligheten för patienter och läkare genom sin icke-invasiva natur. Som en del av utvecklingsprocessen kommer IPA att ta nyttja kunskap om biomarkörer och fler än 500 urinprover från sin biobank, och SCIENION kommer att använda sin automatiserade teknologi för precisionsdispensering för att printa flera biomarkörer på en så kallad lateralflödes-immunanalys (lateral flow immunoassay). Hela tillverkningsprocessen följer EU:s förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR) och syftar till att bli godkänd för användning i laboratorie- och vårdmiljöer.

"Genom att simultant och kvantitativt fastställa flera biomarkörer, integrerar vi den för närvarande tillgängliga kunskapen om biomarkör-baserade metoder för diagnostik av urinblåsecancer i en enda testprocedur", säger Kerstin Lang, PhD, forskare vid IPA och huvudansvarig forskare i detta projekt. "Vår förhoppning är att kunna använda invasiv cystoskopi på ett mycket mer riktat sätt för att undvika associerade biverkningar som blödning, sveda och infektion."

Samarbetet inleddes 2021 och kommer att pågå till och med 2024 då de två organisationerna kommer att söka regulatoriska godkännanden över hela världen. Forskningen finansieras delvis av det centrala innovationsprogrammet för små och medelstora företag (ZIM) från Federal Ministry of Economics and Technology of the Federal Republic of Germany.

För att veta mer om UROfast diagnostikplattform eller om samarbetsmöjligheter med SCIENION, vänligen kontakta:

SCIENION GmbH

Telefon (Tyskland): + 49 30 63921700
Wilfried Weigel, PhD, Vice President Research & Development: +49 30 6392 1743, w.weigel@scienion.com
Talena Jarling, Project leader Research & Development: +49 30 6392 1697, t.jarling@scienion.com

För mer information, vänligen kontakta:

BICO Press office Sweden
Hedda Söderström, Communications Manager: +46 73 509 2261
E-mail: press@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari kl. 09:00 (CET).

Om SCIENION

SCIENION, grundat 2001, är en välkänd specialist på precisionshantering av vätskor med ultralåg volym i intervallet picoliter till mikroliter, vilket möjliggör tillämpningar från forskning till högkapacitetsproduktion av analyser inom diagnostik och life science. För att möta de dynamiskt ökande behoven av miniatyrisering och multiplexanalyser, är SCIENION en komplett lösningsleverantör som erbjuder en unik portfölj av automatiserade system för precisionsdispensering, läsare, förbrukningsmaterial, analysutveckling och kontraktstillverkningstjänster. Företaget verkar från två platser i Tyskland, Dortmund och Berlin, och har dotterbolag i Arizona, USA; Chichester, Storbritannien; och Cellenion i Lyon, Frankrike.

SCIENION är en del av BICO, det ledande biokonvergensföretaget, som tillhandahåller teknologier, produkter och tjänster för att skapa framtidens hälsa.

Om Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance (IPA)

Institute for Prevention and Occupational Medicine of the German Social Accident Insurance (IPA), ett institut vid Ruhr-universitetet i Bochum, som bedriver forskning om arbetssjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar. IPA främjar utvecklingen av metoder för att förebygga och diagnostisera dessa baserat på medicinsk vetenskap. IPA är organiserat i fem kompetenscentra: Medicin, Toxikologi, Allergologi/Immunologi, Molekylär Medicin och Epidemiologi, som har ett nära samarbete på tvärvetenskaplig basis. På så vis stödjer den de lagstadgade institutionerna för olycksfallsförsäkringar (GUV) i att fullgöra sitt lagliga uppdrag för forskning om yrkessjukdomar i enlighet med lagen om socialrätt (§ 9 Abs. 8 SGB VII). Forskning, rådgivning och laboratorietjänster samt utbildning och träning är inriktade på behoven hos GUV och deras medlemsföretag.

IPA är ett institut av Ruhr-universitetet i Bochum och ansvarar därmed för undervisning och forskning inom yrkesmedicin.