Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

Single Press release se

BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

2022-12-30 08:00
Regulatory

Antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) har ökat till följd av en riktad nyemission till Sartorius AG om totalt 6 408 626 aktier av serie B. Styrelsen beslutade om den riktade nyemissionen den 8 december 2022 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2022. Bolagsverket har under december månad registrerat de nya aktierna av serie B.

Per den 30 december 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i BICO Group AB (publ) till 70 494 895, varav 1 500 000 utgörs av aktier av serie A, motsvarande totalt 15 000 000 röster, och 68 994 895 utgörs av aktier av serie B, motsvarande totalt 68 994 895 röster. Totalt antal röster uppgår till 83 994 895. Aktiekapitalet uppgår till 1 762 372,375 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.