Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO förvärvar Allegro 3D och dess nya ljusbaserade 3D-bioprintingteknik

Single Press release se

BICO förvärvar Allegro 3D och dess nya ljusbaserade 3D-bioprintingteknik

2022-05-06 08:00
Förvärvet av Allegro 3D och dess ljusbaserade 3D-bioprintingteknik stärker BICO Bioprintings position som global marknadsledare inom 3D-bioprinting ytterligare. BICO har en gedigen portfölj med bioprintrar baserade på extruderings-, 2PP- samt DLP-teknik.

BICO har förvärvat samtliga aktier i San Digeo-baserade bolaget Allegro 3D Inc. (”Allegro 3D”) till ett initialt bolagsvärde (Enterprise Value) om 6 MUSD. Därutöver har säljarna möjlighet att erhålla 5 MUSD i form av en tilläggsköpeskilling under de kommande två åren, givet att bolaget når vissa förutbestämda finansiella mål. Hela köpeskillingen kommer att betalas kontant. Allegro 3Ds patenterade teknik kommer att kommersialiseras av CELLINK och är ett starkt komplement till bolagets befintliga utbud av produkter som är skräddarsydda för specifika applikationsområden. Allegro 3Ds produkter förbättrar kunderna möjlighet att uppnå skalbarhet i sin produktion och utveckling av biofabricerade konstruktioner inom regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

Förvärvet av Allegro 3D är i linje med vår M&A-strategi av tilläggsförvärv där Allegro 3D kompletterar CELLINKs produktportfölj väl och snabbt kan integreras och kommersialiseras i det nuvarande produkterbjudandet" kommenterar BICO Head of M&A Jacob Thordenberg

Motivering av förvärvet

Allegro 3Ds produkter och teknologi förväntas ge kunderna stora möjligheter att skala upp sina bioprintingprocesser. Givet produkternas high-throughput-karaktär erbjuds kunderna möjligheten att ytterligare skala upp tillverkningen av biofabricerade konstruktioner. Produkterna är framtagna för att optimera precision och hastighet, vilket möjliggör effektiv bioprinting i cellodlingsbrunnar. Detta är en nödvändig funktion för kunder som utvecklar och tillverkar vävnader för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

Förvärvet ligger i linje med BICOs kommersiella agenda: att erbjuda teknik och hållbara lösningar som tar oss närmare en värld där on-demand-vävnader är en verklighet, vilket minskar beroendet av djurmodeller. Genom förvärvet av Allegro 3D lägger BICO till ytterligare en kompletterande bioprintningteknik i koncernen, vilket stärker BICO Bioprintings position som global marknadsledare inom 3D-bioprinting ytterligare. Allegro 3Ds patenterade bioprintingteknik är ett starkt komplement till BICO Bioprintings portfölj med bioprintrar byggda på extruderings-, 2PP- samt DLP-teknik, vilka är skräddarsydda för specifika applikationer.

Bolaget kommer att förbli fristående enhet men kommer i kommersiellt avseende att integreras i CELLINK, ett bolag inom affärsområdet BICO Bioprinting.

Om Allegro 3D

Allegro 3D är baserat i San Diego och grundades 2016 av Dr. Wei Zhu och Dr. Shaochen Chen, en pionjär inom Digital Light Processing (DLP)-baserad bioprinting och en drivande kraft inom segmentet. Bolagets DLP-bioprintingteknik möjliggör high-throughput och hög precision vid tillverkningen av biomedicinska preparat och mänskliga vävnader för cellodling, läkemedelsscreening och applikationer inom regenerativ medicin.

Allegro 3Ds produkter kommersialiserades i slutet av 2021. Under 2022 förväntas bolaget generera cirka 1 MUSD i omsättning med positiv EBITDA-marginal. Allegro 3D förväntas växa exponentiellt på kort sikt och överskrida BICOs finansiella mål.

– Under många år har CELLINK satt standarden för att förse forskare inom vävnadsteknik och regenerativ medicin med avancerade bioprintrar, vilket snabbat på betydande framsteg inom dessa områden. När den kompletteras med CELLINKs omfattande branschkunskap och kommersialiseringskraft kommer Allegro 3Ds exceptionella portfölj att ytterligare underlätta den pågående tillväxten av BICOs fotavtryck på bioprintingmarknaden. Vi ger forskarna de verktyg de behöver för att bättre utnyttja in-vivo-miljön för att effektivt förstå och bemästra biologi, säger Erik Gatenholm, BICOs VD och medgrundare.

– Allegro 3Ds produkter är spännande komplement till CELLINKs portfölj. Vi kan därmed erbjuda forskarna ett banbrytande system som i hög grad tillgodoser forskningsområdena för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Dr. Chen och Allegro 3D-teamet för att fortsätta tillhandahålla de bästa produkterna i branschen, tillägger Cecilia Edebo, CELLINKs VD.

– Att maximera effekten av vår patenterade teknologi har varit målet sedan Allegro 3D grundades. Med BICO har vi hittat rätt kommersialiseringspartner för att fortsätta denna resa, och vi ser verkligen fram emot att skapa framtidens hälsa tillsammans med CELLINK och den bredare BICO-familjen, kommenterar Dr. Zhu förvärvet.

Bolagsvärde

Det initiala bolagsvärdet (Enterprise Value) uppgår till 6 MUSD. Därutöver har säljarna möjlighet att erhålla 5 MUSD i form av en tilläggsköpeskilling under de kommande två åren, givet att bolaget når vissa förutbestämda finansiella mål.

Slutförande

Transaktionen slutfördes den 5 maj. Allegro 3D kommer att konsolideras i BICOs räkenskaper och i den finansiella rapporteringen från och med andra kvartalet 2022.

Rådgivare

Foley & Lardner agerade legala rådgivare till BICO i samband med förvärvet. BakerTilly biträdde med finansiell rådgivning samt skatterådgivning och Zacco med IP-rådgivning.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Gatenholm, VD, BICO
Telefon (EU): +46 73-267 00 00
Telefon (US):  +1 (650) 515–5566
E-post: eg@bico.com    

 

Denna information har lämnats för offentliggörande, genom den kontaktperson som anges ovan, den 6 maj 2022 kl. 08:00 (CEST)

Om BICO
BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för livräddande behandlingar genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life science-lösningar som kombinerar biologi och teknik (biokonvergens). Företaget fokuserar på att utveckla, tillverka, sälja och stödja life science-utrustning, förbrukningsvaror och reagenser för både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter på marknaden, försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm under: BICO.