Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Nästa fas i integrationsprocessen initierad genom etablering av utvecklad kommersiell strategi och kundorienterad verksamhetsmodell under H2, 2023

Single Press release se

Nästa fas i integrationsprocessen initierad genom etablering av utvecklad kommersiell strategi och kundorienterad verksamhetsmodell under H2, 2023

2023-07-27 19:00

BICO har, under juli 2023, initierat nästa fas i bolagets integrationsprocess med fokus på att implementera en mer integrerad och kundorienterad verksamhetsmodell som kapitaliserar på korsförsäljning, marknadsföring och kommersiella synergier. Detta arbete kommer att utföras under kommande kvartal och mer ingående beskrivas i Q2-rapporten 2023.

Bakgrund och omfattning
Under de senaste åren har BICO befunnit sig i en förvärvsdriven tillväxtfas drivet av strategiska förvärv av bolag för att ta viktiga marknadsandelar inom kritiska kundområden och teknologier. Efter den förvärvsdrivna tillväxtfasen, och sedan mitten av 2022, har BICO som en första integrationsfas fokuserat på finansiell integration; etablering av intern kontroll och harmonisering av finansiella processer. Idag har BICO genomfört harmonisering i den finansiella rapporteringen för koncernbolagen och kan flytta fokus till nästa fas av integrationsprocessen för M&A.

Nästa steg av integrationsprocessen fokuserar på att realisera kommersiella synergier exempelvis korsförsäljning, gemensam marknadsföring och ökat mervärde till varje kund. Detta andra steg är den huvudsakliga anledningen till förvärven och stärker vår marknadsposition, bidrar till lönsam tillväxt och förbättrar koncernens konkurrensfördelar på specifika marknader. I detta läge, och för att bättre realisera den kommersiella potentialen har koncernen valt att fortsätta utveckla en effektiv och kundorienterad verksamhetsmodell. Denna innebär leverans av en komplett produktportfölj samtidigt som organisationen effektiviseras genom CAPEX och OPEX på branschstandardnivå. Genomförande sker på medellång sikt på koncernnivå samt inom koncernbolagen.

- Timingen motiveras av BICO:s  fokus på genomförande och utveckling av vår verksamhet, vilket följer den mer förvärvsorienterade fasen. Detta kommer att definiera riktningen för de kommande åren och säkerställa att BICO kan realisera det värdeskapande som förvärven möjliggjort. Styrelsen ser fram emot denna betydelsefulla förändringsprocess, säger Rolf Classon, styrelseordförande, BICO.
 
- Teamet är dedikerat till att ytterligare dra nytta av och realisera den kommersiella portföljen och synergier medan en lönsam och anpassad organisation bibehålls. Den kommersiella integrationsfasen kommer bidra till att organisationen fokuserar på att leverera tillväxt och lönsamhet samtidigt som vår kundorienterade verksamhetsmodell förser våra kunder världen över med det bästa erbjudandet som utvecklar deras arbete, säger Erik Gatenholm, Vd och koncernchef, BICO.
 
Tidslinje för kommunikation
BICO kommer ge ytterligare information i Q2-rapporten som offentliggörs den 22 augusti 2023. Omfattning och uppdatering om hur implementeringen fortskrider kommer att presenteras under bolagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas i samband med offentliggörandet av BICO:s Q3-rapport den 14 november 2023.