Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO Group förstärker koncernledningen med senior IR-chef

Single Press release se

BICO Group förstärker koncernledningen med senior IR-chef

2022-05-12 07:00
Regulatory
Åsa Hillsten har utsetts till SVP & Head of IR för BICO och kommer att ingå i bolagets koncernledning. Befattningen är ny för bolaget och är ett led i BICO:s fortsatta satsning på att öka servicegraden mot marknaden, skapa tydlighet i kommunikationen och förtydliga sin affärsmodell gentemot investerarmarknaden.

Åsa Hillsten har mer än 15 års gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt på ledningsgruppsnivå med internationella kommunikations- och IR-frågor för tillväxtbolag i flera branscher. Tidigare positioner inkluderar bland annat Head of IR- och kommunikations-chefsroller på Catena Media (Mid Cap), och Collector Bank (Large Cap), där hon även agerade som PR-chef.

Erik Gatenholm, President & CEO på BICO, kommenterar:

“Vi är mycket glada att välkomna Åsa Hillsten till BICO. Rekryteringen av Åsa och tillsättningen av denna nya tjänst är ett led i att bolaget i början av 2022 flyttade till Nasdaq Stockholms huvudlista, Large Cap. BICO har en tydlig tillväxtstrategi och har gjort flera stora förvärv under 2021. Dessa förvärv har nu konsoliderats och BICO är väl rustade att leverera de bästa lösningarna som finns på marknaden inom biokonvergens. BICO skapar förutsättningar för att generera organ med hjälp av celler från våra egna kroppar. På så sätt banar vi väg för att lösa det världsomfattande problemet med brist på organ och donatorer. Vi är i en spännande fas och nu stärker vi vår kompetens ytterligare.”

Åsa Hillsten, tillträdande SVP & Head of IR på BICO, kommenterar:

“Jag ser mycket fram emot att bidra till ytterligare värdeskapande i BICO:s fortsatta resa. Jag motiveras av att driva skalbara affärsmodeller och få möjlighet att ingå i en koncern som tydligt bidrar till framtidens hälsa. Min uppgift blir bland annat att tydliggöra bolagets affär och teknik, våra förutsättningar framåt, och hantera marknadens förväntningar. I min roll ingår även att fortsätta utveckla och säkerställa bolagets regelefterlevnad och tydliggöra de resultat som BICO genererar för såväl läkarkåren inom biovetenskap som för ägare och kapitalmarknad.”

Åsa tillträder sin tjänst den 8 augusti 2022 och bistår bolaget som rådgivare från och med maj månad.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Gatenholm, President & CEO, BICO Group AB

Telefon: +46 73 267 0000

E-post: eg@bico.com

Åsa Hillsten, SVP Investor Relations, BICO Group AB

Telefon: +46 70 344 854 17

E-post: ash@bico.com

Denna information har lämnats för offentliggörande, genom den kontaktperson som anges ovan, den 12 maj 2022 kl. 07:00 (CEST).

Om BICO

BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för livräddande behandlingar genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life science-lösningar som kombinerar biologi och teknik (biokonvergens). Företaget fokuserar på att utveckla, tillverka, sälja och stödja life science-utrustning, förbrukningsvaror och reagenser för både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter på marknaden, försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm under: BICO.