Hem » Investerare » Pressmeddelanden » CELLINK och CollPlant ingår ett samarbetsavtal för att utveckla en framtida storskalig produktion av CollPlants regenerativa bröstimplantat med hjälp av CELLINKs Bioprintning-teknologi.

Single Press release se

CELLINK och CollPlant ingår ett samarbetsavtal för att utveckla en framtida storskalig produktion av CollPlants regenerativa bröstimplantat med hjälp av CELLINKs Bioprintning-teknologi.

2022-02-16 14:00
CollPlant och CELLINK kommer att utveckla användningen av CELLINKs 3D-bioprintningsteknologi för framtida kommersiell produktion av CollPlants regenerativa bröstimplantat, vilket adresserar en marknad värderad till 2,8 miljarder dollar.

CELLINK och CollPlant Biotechnologies (Nasdaq:CLGN) kommunicerade idag att bolagen har tecknat ett samarbetsavtal. CELLINK ingår i BICO-koncernen och är en global ledare inom 3D-bioprintning, en teknologi som förväntas möjliggöra ett obegränsat utbud av livräddande organ i framtiden. CollPlant Biotechnologies är ett företag som utvecklar innovativa teknologier för regenerativ medicin och organtillverkning. Genom samarbetet kommer CELLINKs 3D- bioprintningsteknologi tillämpas för att utveckla en storskalig produktion av CollPlants 3D-bioprintade regenerativa bröstimplantat. Samarbetet adresserar en marknad värderad till 2,8 miljarder dollar, med 2,2 miljoner patientbehandlingar per år världen över.

CollPlant har framgångsrikt producerat prototyper av 3D-bioprintade implantat bestående av CollPlants rhCollagen och andra biologiska komponenter avsedda att regenerera bröstvävnad. Bröstimplantaten utvärderas för närvarande i en serie prekliniska studier. De regenerativa implantaten ska bättre bemöta utmaningarna som existerar i nuvarande alternativ på marknaden. Till skillnad från existerande alternativ, som silikonimplantat och fett-transplantation är CollPlants regenerativa implantat konstruerade så att de bryts ned över tid och ersätts av ny, naturligt bildad bröstvävnad.

CELLINK, global ledare inom bioprintning, är väl postionerad för att hjälpa CollPlant med deras storskaliga bioprintningsprocess genom bolagets 3D bioprinters och teknologiska expertis, vilka kan addressera utmaningarna inom biofabricering.

"Vi är stolta över att samarbeta med en partner som delar våra värderingar och passion för att skapa framtidens sjukvård. Vi ser fram emot att göra skillnad inom bröstimplantatindustrin men även att utveckla en långvarig relation med CollPlant och tillsammans göra framsteg inom det bredare fältet av regenerativ medicin, säger Cecilia Edebo, VD CELLINK.

"Vi är mycket glada över att inleda samarbetet med CELLINK, som är en etablerad ledare inom utveckling av 3D-bioprintningteknologi för life-science-industrin", säger CollPlants VD, Yehiel Tal. "Vi tror att CELLINKs teknologi för 3D-bioprintning och expertis inom biofabricering kommer hjälpa oss att framgångsrikt kommersialisera vår teknologi och att leverera en välbehövlig lösning till patienter runt om i världen".
 

För mer information, vänligen kontakta:

Avijit Minocha, Marknadschef, BICO

Telefon: +16176375372

E-mail: akm@bico.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022, kl. 14:00 (CET).

Om CELLINK

CELLINK skapar framtidens hälsa som en del av BICO, världens ledande biokonvergensföretag. När CELLINK lanserade det första universella biobläcket 2016, demokratiserades inträdeskostnaden för forskare runt om i världen och bolaget spelade en viktig roll i att omvandla det då framväxande fältet för 3D-bioprinting till en blomstrande industri värd 1 miljard dollar. Idag erbjuder företaget branschledande biobläck, bioprinters, mjukvara och tjänster och har citerats i över 700 publikationer och används i fler än 1 000 akademiska, farmaceutiska och industriella laboratorier. I framkant av bioprinting-branschen strävar CELLINK efter att motverka bristen på organdonatorer genom biofabricerade transplanterbara organ och är fast beslutna att minska beroendet av djurförsök och öka effektiviteten i läkemedelsutveckling med mer fysiologiskt relevanta bioprintade organmodeller. Besök gärna cellink.com för att läsa mer.

Om BICO 

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com

Om CollPlant

CollPlant är ett regenerativt och estetiskt medicinföretag fokuserat på 3D bioprinting av vävnader och organ, och medicinsk estetik. Bolagets produkter är baserade på dess rekombinanta humana kollagen producerat med CollPlants egenutvecklade växtbaserade genteknik. Dessa produkter vänder sig till indikationer för de olika områdena vävnadsreparation, estetik och organtillverkning och inleder en ny era inom regenerativ och estetisk medicin

I början av 2021 ingick CollPlant ett utvecklings- och globalt kommersialiseringsavtal för hud- och mjukdelsfyllmedel med Allergan, ett AbbVie-företag, världsledande på marknaden för hudfyllmedel. Senare under 2021 ingick CollPlant ett strategiskt samutvecklingsavtal med 3D Systems för en 3D bioprintad regenerativ mjukvävnadsmatris för användning i bröstrekonstruktionsprocedurer i kombination med ett implantat.

För mer information, besök http://www.collplant.com