Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Publicering av BICO Groups delårsrapport juli-september 2023

Single Press release se

Publicering av BICO Groups delårsrapport juli-september 2023

2023-11-14 07:00
Regulatory
Interim report

Juli-september 2023 (jämfört med juli-september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 587,2 Mkr (550,6) vilket motsvarade en ökning om 6,6 procent (74,5) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Kvartalets organiska tillväxt uppgick till 6,6 procent eller 16,3 procent exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis (27,8 procent inklusive Ginolis och 29,6 procent exklusive Ginolis).
 • Bruttomarginalen uppgick till 69,2 procent (76,5).
 • Justerad EBITDA uppgick till 69,2 Mkr (18,1) vilket motsvarade en marginal om 11,8 procent (3,3), och 97,1 Mkr (17,8) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis, vilket motsvarade en marginal om 16,6 procent (3,5).
 • EBITDA uppgick till 64,2 Mkr (1,8) vilket motsvarade en marginal om 10,9 procent (0,3), och 92,3 Mkr (3,3) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis, vilket motsvarar en marginal om 15,8 procent (0,7).
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -70,2 Mkr (66,5), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -1,00 kronor (1,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 Mkr (-15,6).

Januari-september 2023 (jämfört med januari-september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 629,0 Mkr (1 565,4) vilket motsvarade en ökning om 4,0 procent (112,1) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens organiska tillväxt uppgick till 3,6 procent eller 11,7 procent exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis (23,6 procent inklusive Ginolis och 27,7 procent exklusive Ginolis).
 • Bruttomarginalen uppgick till 67,7 procent (74,5).
 • Justerad EBITDA uppgick till 49,7 Mkr (35,3) vilket motsvarade en marginal om 3,1 procent (2,3), och 137,9 Mkr (67,6) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis, vilket motsvarade en marginal om 8,6 procent (4,7).
 • EBITDA uppgick till 107,7 Mkr (-80,6) vilket motsvarade en marginal om 6,6 procent (-5,1), och 271,6 Mkr (-43,4) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen in Ginolis, vilket motsvarar en marginal om 16,9 procent (-3,0).
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till -1 087,0 Mkr (66,1) vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -15,40 kronor (1,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,4 Mkr (-200,3).

BICO lyckades leverera omsättningstillväxt trots en svagare marknad. Fokus på kostnadskontroll, justering av kostnadsbasen samt säsongsrelaterade volymeffekter som resulterade i högre operationell effektivitet bidrog till förbättrad lönsamhet.”
Erik Gatenholm, VD och koncernchef BICO Group AB

Summering tredje kvartalet

 • Fortsatt stabil omsättning trots en svagare marknad.
 • Förbättrad lönsamhet och EBITDA.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Ginolis avyttrades den 10 november 2023.
 • Maria Forss tillträder som BICO:s nya VD och koncernchef den 20 november 2023.

Presentation för media och investerare
Senare idag, den 14 november 2023, kl. 10:00 CET, arrangeras en telefonkonferens på engelska, där VD och koncernchef Erik Gatenholm och CFO Jacob Thordenberg presenterar delårsrapporten samt att det finns möjligheter att ställa frågor.

Information om presentation och webcast
Presentationen kommer finnas tillgänglig på BICO:s hemsida från och med kl. 09:00 CET.
https://bico.com/se/investerare/

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bico-q3-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004608