Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO offentliggör preliminära intäkter, resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten för Q3, 2023

Single Press release se

BICO offentliggör preliminära intäkter, resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten för Q3, 2023

2023-11-01 22:40
Regulatory

BICO:s intäkter och EBITDA för Q3, 2023 förväntas vara högre än marknadens förväntningar med hänsyn till branschens generella utveckling.

EBITDA förväntas uppgå till 64,2 Mkr (1,8), vilket motsvarar en marginal om 10,9 procent (0,3). EBITDA för kvartalet avviker främst på grund av effekter av strukturerad kostnadskontroll och justering av kostnadsbasen samt säsongsrelaterade volymeffekter, vilket resulterat i högre operationell effektivitet. Justerad EBITDA förväntas uppgå till 69,2 Mkr (18,1), vilket motsvarar en marginal om 11,8 procent (3,3).
 
BICO:s intäkter för Q3 2023 förväntas uppgå till 587,2 Mkr (550,6), vilket motsvarar en ökning om 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas uppgå till 3,6 Mkr (-15,6).
 
Alla belopp i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.
 
BICO:s fullständiga resultat kommer att presenteras i delårsrapporten januari – september 2023 som offentliggörs den 14 november 2023 klockan 07:00 CET, vilket innebär att bolaget fortfarande befinner sig i tyst period.