Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO offentliggör sitt preliminära finansiella resultat för andra kvartalet

Single Press release se

BICO offentliggör sitt preliminära finansiella resultat för andra kvartalet

2022-07-15 14:00
Regulatory

Baserat på det preliminära resultatet för det andra kvartalet 2022 lämnar BICO härmed en uppdatering om det finansiella och operationella resultatet, ändrade marknadsförhållanden och en engångspost relaterat till kundfordringar samt beskrivning av potentiella effekter och övriga åtgärder som vidtagits för att säkerställa förbättringar.

Uppdatering (Trading update) – Osäkra marknadsförhållanden framöver
Efter ett starkt första kvartal ser vi nu en nedgång på marknaden för nya biologiska läkemedel och ny bioteknik på grund av nya makroekonomiska händelser såsom kriget i Ukraina, nedstängningar i Kina, oro på kapitalmarknaden och osäkerhet i leveranser. Efterfrågan på BICOs produkter är fortsatt stark och vi kan notera en god underliggande efterfrågan globalt under andra kvartalet, vilket återspeglas i en hög orderingång och ett fortsatt intresse för produktportföljen, men osäkerheten framöver har också påverkat våra arbetsmetoder och lett till ett mer försiktigt förhållningssätt. BICOs kärnverksamhet förblir långsiktigt stark och hållbar. Våra produkter inom automatisering, mjukvara för laboratorier och arbetsflöden, har utformats för att betydligt förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna för våra kunder. Vi kommer att upprätthålla vår styrka i att skapa god avkastning för kunder som väljer att investera i BICOs produkter, även i den befintliga makroekonomiska miljön.

Under andra kvartalet uppnådde bolaget en preliminär organisk försäljningstillväxt om 9 procent exklusive engångseffekt för krediterade kundfordringar, och -12 procent inklusive krediteringar.

Den preliminära nettoomsättningen (exklusive kundkrediteringar) för andra kvartalet uppgick till 543 MSEK (293 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 85 procent. Den preliminära nettoomsättningen (inklusive kundkrediteringar) uppgick till 484 MSEK (293 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 65 procent.

Det preliminära EBITDA-resultatet (exklusive kundkrediteringar) för andra kvartalet uppgick till -20 MSEK (11 MSEK), vilket motsvarar en marginal om -3,6 procent. Det preliminära EBITDA-resultatet (inklusive kundkrediteringar) uppgick till -63 MSEK (11 MSEK), vilket motsvarar en marginal om -13,0 procent.

Under perioden januari–juni uppnådde bolaget en preliminär stark organisk försäljningstillväxt om 22 procent exklusive engångseffekt för krediterade kundfordringar, och 8 procent inklusive krediteringar.

Den preliminära nettoomsättningen (exklusive kundkrediteringar) för perioden januari-juni uppgick till 1 020 MSEK (423 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 141 procent. Den preliminära nettoomsättningen (inklusive kundkrediteringar) uppgick till 962 MSEK (423 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 128 procent.

Det preliminära EBITDA-resultatet för perioden januari - juni (exklusive kundkrediteringar) uppgick till -39 MSEK (-24 MSEK), vilket motsvarar en marginal om -3,8 procent. Det preliminära EBITDA-resultatet (inklusive kundkrediteringar) uppgick till -82 MSEK (-24 MSEK), vilket motsvarar en marginal om -8,6 procent.

Engångspost relaterat till kundfordringar och förbättrade ekonomiprocesser

Marknadsmiljön är just nu snabbt föränderlig och vi kan se en omställning i kundernas likviditet och inköpsbeteende där beslut om större kapitalinvesteringar skjuts på framtiden, vilket påverkar försäljningen inom exempelvis Biosciences och Bioautomation. Med en mer reserverad marknadssituation under andra halvåret 2022 och potentiellt även under 2023 har vi gjort följande operativa förändringar av våra arbetsmetoder:

  • Vi har förbättrat våra säljprocesser för att göra bättre bedömningar av kundernas likviditet och betalningsförmåga, exempelvis genom att utvärdera deras kreditvärdighet och ställa rimliga krav på förskottsbetalning, när detta är nödvändigt. Till förmån för rörelsekapitalet och på grund av en mer konservativ hållning till kredittid och snävare villkor, har bolaget under kvartalet valt att tacka nej till ett antal ordrar.
  • Vi har gjort en översyn av de tidigare kundfordringsprocesserna och förbättrat våra inkasso- och faktureringsrutiner med bättre inkassoprocesser och justerade betalningsvillkor. Den proaktiva regleringen av gamla och osäkra kundfordringar resulterade i krediteringar och reserv för krediteringar om totalt -59 MSEK under andra kvartalet, vilket ledde till en negativ EBITDA om -43 MSEK (netto efter krediteringar och varukostnader). Denna engångsjustering minskade koncernens förfallna kundfordringar betydligt. Bolaget avser under andra halvåret 2022 att leverera dessa returnerade och krediterade produkter till andra kunder som efterfrågar dem. Detta ökar vår leveransförmåga för andra halvåret, som historiskt sett för bolaget utgör årets starkaste period.

Anpassning av kostnaderna – kostnadsbesparingsprogram
På grund av förändrade makroekonomiska förhållanden och integrationen av våra förvärv har bolaget även beslutat att införa kostnadsbesparingar i linje med vårt finansiella mål om att uppnå ett positivt EBITDA-resultat. Kostnadsbesparingsprogrammet syftar till att minska koncernens utgifter med 100 MSEK på tolvmånadsbasis. Detta omfattar bland annat en organisatorisk omstrukturering och ökad effektivitet. Kostnadsminskningarna förväntas realiseras gradvis under resterande delen av året och uppnå full effekt från och med första kvartalet 2023.

Vårt nya finansteam har gjort stor skillnad för verksamheten då tydliga förbättringar av processer har införts på kort tid. Med det kostnadsbesparingsprogram och med de åtgärder som införs för att minska kundfordringarna, behåller vi vårt fokus på ledande teknik med momentum i branschen och parallellt effektiviserar organisationen.

”Samtidigt som vi upplever en alltmer osäker värld omkring oss, fokuserar vi på att uppnå eftersträvad organisk tillväxt och på att leverera ett positiv EBITDA resultat. De viktiga justeringar och förbättringsåtgärder som gjorts i verksamheten under det andra kvartalet gör det möjligt för oss att fokusera på hållbar tillväxt, förbättra effektiviteten och fortsatt leverera förstklassiga produkter till våra kunder”. Erik Gatenholm, President & CEO BICO Group AB

Det fullständiga finansiella resultatet och utsikterna samt en uppdatering om kostnadsbesparingarna kommer att presenteras i delårsrapporten för januari–juni 2022, som planeras att släppas den 24 augusti 2022.