Hem » Investerare » Pressmeddelanden » MatTek ingår distributionsavtal och strategiskt partnerskap med Cell4Pharma

Single Press release se

MatTek ingår distributionsavtal och strategiskt partnerskap med Cell4Pharma

2022-03-23 14:00
MatTek Life Sciences kommer att distribuera Cell4Pharmas ciPTEC njurceller och använda teknologin i utvecklingen av en ny in vitro njurmodell.

MatTek Life Sciences, ett Boston-baserat vävnadsteknikföretag som ingår i BICO-gruppen, tillkännagav idag att de har ingått ett distributionsavtal och strategiskt partnerskap med nederländska Cell4Pharma som specialiserar sig på mänskliga njurceller. Partnerskapet syftar till att distribuera produkter i USA samt utveckla en ny in vitro njurmodell.

MatTek kommer att verka som distributör i USA för Cell4Pharmas ciPTEC-njurceller, vilket gör produkterna tillgängliga för en bredare kundbas inom biovetenskap och diversifierar bolagets kommersiellt tillgängliga celltyper. Cell4Pharmas ciPTEC-teknologi är en mänsklig njurcellinje som efterliknar njurens proximala tubuli, ett vanligt mål för läkemedelsinducerad njurskada. Cellerna används för närvarande av forskare inom monolagerkultur som ett prekliniskt screeningverktyg av läkemedelsutvecklare för att utvärdera potentiella negativa effekter på njuren.

MatTeks mål är att skapa en mer komplex, tredimensionell modell av den mänskliga njuren för att ytterligare förbättra in vitro-kapaciteten och tillhandahålla en mer exakt och förutsägande testmetod för forskare inom ADME- toxikologi - en marknad vars värde uppskattas till omkring 6 miljarder USD enligt ReportLinker. MatTek räknar med att forskning- och utvecklingsfasen kommer att ta 1 år och att man har en färdig produkt på marknaden inom 18 månader.

"MatTek har banat väg för laboratorieodlade vävnader för prekliniska tester, och vi har haft stor framgång i att utveckla flera organsystem som har gett resultat som står betydligt närmare levande mänskliga svar än traditionella djurförsök", säger Kevin Causey, vice vd för affärsutveckling på MatTek. "Vi har redan skapat ett stort urval av tillförlitliga labbodlade mänskliga hud-, ögon-, orala-, luftvägs- och matsmältningsvävnader, och det är ett naturligt steg för oss att röra oss mot organ som till exempel njuren för att fylla dessa luckor i tillgängliga forskningssystem.

"Det strategiska partnerskapet med MatTek är i linje med vårt mål att påskynda vårt växande globala nätverk av strategiska partners. Detta partnerskap främjar vårt uppdrag att stödja mänskligt relevant forskning genom att tillhandahålla synergistiska life science-produkter och tjänster”, säger Ron Byron, VD för Cell4Pharma.

För mer information, vänligen kontakta:
Avijit Minocha, Marknadschef, BICO
Telefon (US): +1 (617) 637 5372
Email: akm@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022, kl. 14:00 (CET).

Om Mattek

MatTek Life Sciences grundades 1985 och började producera tredimensionella mänskliga vävnadsmodeller som pålitliga ersättningar för djurförsök. MatTeks fysiologiskt avancerade vävnadsmodeller ger företag inom kosmetika, kemi- och läkemedelsindustrin möjlighet att uppnå sina mål gällande icke-djurförsök samtidigt som de sänker de prekliniska kostnaderna och ger människorelevanta resultat. Med närvaro i USA och Europa inkluderar MatTeks erbjudanden idag hud-, ögon-, oral-, andnings-, vaginal- och tarmvävnadsmodeller inklusive sjukdomsmodellering, validerade och anpassade testtjänster, primära celler från flera donationer, odlingsmedier och högt optisk cultureware. www.mattek.com

Om BICO 

Cavärldsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com

Om Cell4Pharma 

Cell4Pharmas ciPTEC är ett holländskt bioteknikföretag som utvecklar cellbaserade analyser, inklusive CiPTEC, en mänsklig villkorligt odödlig proximal tubulär epitelcellinje, som används för prekliniska toxikologiska studier. Cell4Pharma vision är en värld utan risk för njurtoxicitet för föreningar som går in i kliniska stadier av läkemedelsutveckling. Cell4Pharma har som mål att minska antalet misslyckanden i sena kliniska stadier på grund av njurtox till under 3 % inom de närmaste 10 åren, utan användning av djurförsök.