Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Uttalande från BICO om motstämning i patentintrång av Organovo mot dotterbolaget CELLINK

Single Press release se

Uttalande från BICO om motstämning i patentintrång av Organovo mot dotterbolaget CELLINK

2022-01-11 17:05

Med bakgrund av nyligen inkommen motstämning i patentintrång av Organovo, Inc., (“Organovo”) till den federala domstolen i Delaware, USA, offentliggör BICO Group AB (“BICO”), följande uttalande för att ge bakgrund och kontext.

BICO, CELLINK och samtliga dotterbolag inom koncernen respekterar giltiga immateriella rättigheter. Vi anser att Organovos anförda patent är antingen ogiltiga eller så begås inget intrång i dessa, eller så gäller både och. Vi ser fram emot att nå en gynnsam lösning och kommer att tillhandahålla uppdateringar allteftersom ny information blir tillgänglig.

Berörda produkter väntas generera ungefär 1–2 procent av koncernens totala förväntade intäkter under 2022 och anses därför inte ha någon materiell påverkan för koncernen. BICO fortsätter vårt dedikerade engagemang med att utveckla framtidens hälsa. Som det världsledande företaget inom biokonvergens, ser vi fram emot att fortsätta utveckla trenderna inom biokonvergens och samarbeta med våra kollegor i branschen för att arbeta mot att lösa de stora hälsoutmaningarna vi som samhälle står inför.

Bakgrund

  • CELLINK inledde i juni 2021 en talan om fastställelse om att vi inte gjort intrång i Organovos patent (declaratory judgment) i den federala domstolen i Delaware, USA. Detta för att stärka bolagets marknadsposition och säkerställa verksamhetens rörelsefrihet.  
  • I juli, 2021, lämnade Organovo in en stämningsansökan mot CELLINK i den amerikanska federala domstolen i Texas västra distrikt, avseende att en enskild produktfamilj från CELLINK gör patentintrång i fyra amerikanska patent. Organovos stämning från domstolen i Texas flyttades i december 2021 till domstolen i Delaware. Båda fallen kommer nu prövas av domstolen i Delaware.
  • Den så kallade motstämningen av Organovo i januari 2022 syftar på den flyttade stämningsansökan påbörjad i domstolen i Texas. Vi motsätter oss starkt denna motstämning och vår ståndpunkt är tydlig: Organovos anförda patent är antingen ogiltiga eller så begås inget intrång i dessa, eller så gäller både och.

För mer information vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon: 070 991 86 04     
E-mail: gd@bico.com

Lotta Bus, Chefsjurist
Telefon: 070 611 75 08
E-mail: lb@bico.com    

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2022, kl. 17:05 (CET).

Om BICO 
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. 

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. 

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com