Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Nästa steg i partnerskapet med Sartorius slutfört: ett flertal underavtal för sälj & distribution samt projektavtal inom forskning & utveckling har undertecknats

Single Press release se

Nästa steg i partnerskapet med Sartorius slutfört: ett flertal underavtal för sälj & distribution samt projektavtal inom forskning & utveckling har undertecknats

2023-07-03 07:25

Under maj och juni 2023 undertecknades ett flertal underavtal för sälj och distribution mellan Sartorius och BICO-bolagen CELLINK, Advanced BioMatrix (ABM) och Dispendix. Dessutom undertecknades projektavtal inom forskning och utveckling med CELLINK, MatTek, ABM och Cellenion. Sammantaget stärker detta framstående och långsiktiga partnerskap såväl BICO:s kommersiella agenda som vår övergripande verksamhet.

Som meddelades den 8 december 2022 har BICO ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Sartorius med en efterföljande riktad emission av aktier och Sartorius blev därmed den näst största ägaren i BICO. I samband med den riktade emissionen har BICO och Sartorius enats om ett omfattande samarbete kring teknikutveckling samt försäljning och marknadsföring. Under första kvartalet 2023 ingick BICO och Sartorius även ramavtal avseende försäljning och distribution samt forskning och utveckling, vilket kommunicerades i BICO:s kvartalsrapport för första kvartalet 2023.

För att formalisera nästa steg i partnerskapet har ett flertal underavtal för sälj och distribution undertecknats i maj och juni 2023 mellan Sartorius och BICO-bolagen CELLINK, Dispendix och ABM. Detta innebär att Sartorius kommer att distribuera ett urval av produkter till kunder i Asien/Stillahavsregionen (APAC) såsom CELLINK:s 3D bioprintningsportfölj: BIO X, BIO X6 och BIONOVA X, Dispendix vätskehanteringsplattform I.DOT MINI samt ett brett urval av biobläck och reagenser från ABM. Sartorius säljorganisation kommer att utbildas i BICO:s produkter och erbjudande under Q2 och under början av Q3, 2023. BICO bedömer att Sartorius distributionsnätverk i APAC kommer att bidra måttligt försäljningsmässigt under 2023 och bedöms successivt utvecklas under 2024.
 
Projektavtal har också tecknats avseende forskning och utveckling mellan Sartorius och BICO-bolagen CELLINK, MatTek, ABM och Cellenion med fokus på avancerade cellmodeller för utveckling av nya läkemedel. Projektavtalet med BICO-bolaget Biosero befinner sig i slutskedet avseende att definiera projektets omfattning. Forskning- och utvecklingsprojekten sker i samarbete mellan BICO:s CTO, deltagande bolag och Sartorius och är inriktade på sfäroider och 3D-vävnadsmodeller, 3D-bioprinting och digitala lösningar för automatiserade arbetsflöden.

Erik Gatenholm, VD och Koncernchef, BICO Group AB:

“Det strategiska samarbetet med Sartorius kommer att öka vår geografiska närvaro och tillväxt i Asien/Stillahavsregionen, där BICO idag har betydande marknadspotential. Vi ser fram emot att se vårt samarbete ta ett steg framåt och vi är övertygade om att Sartorius och BICO:s kombinerade erbjudande kommer ge forskare adderat värde genom de innovativa produkter som baseras på den kompletterande teknik som vi tillsammans erbjuder. BICO förstärks även på forsknings- och utvecklingsområdet tack vare värdeskapande kompletterande teknik och produkter, vilket kommer att förbättra vårt befintliga kunderbjudande inom bioprinting och digitala lösningar för automatiserade arbetsflöden.”


Samtliga avtal bygger på kommersiella villkor som är fördelaktiga för båda parter samt på armlängdsprincipen.