Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICOs styrelse: ”Fullt förtroende för VD, ledning och nuvarande strategisk inriktning”

Single Press release se

BICOs styrelse: ”Fullt förtroende för VD, ledning och nuvarande strategisk inriktning”

2022-04-27 18:11

Mot bakgrund av pågående kommunikation via media och Gusten Danielssons uttalande i DI, föranlett av att han nyligen valde att säga upp sig från sin tjänst, har styrelsen valt att adressera frågan. Styrelsen har beklagat beslutet och såväl styrelsen som ledningen har haft för avsikt att hantera situationen professionellt.

Det har spekulerats i media kring händelsen och Gusten Danielsson har också fört fram åsikter om VD och ledarskapet i bolaget. Styrelsen vill poängtera att bolaget har varit noga med att följa såväl börsregler som arbetsrättsliga regler i sin kommunikation till marknaden, då bolagets tidigare CFO fortfarande har skyldigheter enligt sitt anställningsavtal till dess uppsägningstiden på sex månader upphör.

”Det är uppenbart att det på senare tid har funnits delade meningar om på den strategiska inriktningen. Vårt fokus är nu på lönsamhet och uppbyggandet av en finansiellt hållbar och långsiktigt stark finansavdelning.  Vi fokuserar nu på rekryteringen av en erfaren och gedigen CFO som kan bistå bolaget att nå de mål som marknaden och aktieägare förväntar sig och som bolaget tidigare kommunicerat”, säger Carsten Browall styrelseordförande BICO.

”Med anledning av spekulationer så vill vi i styrelsen tydliggöra att vi står fullt enade bakom VD, ledningsgruppen och den strategiska inriktningen med fokus på lönsamhet. Bolaget har en stor potential och kliver nu in i en viktig fas för framtiden”, säger Carsten Browall styrelseordförande BICO.

För mer information, vänligen kontakta:

Carsten Browall, Styrelseordförande, BICO
Telefon (EU): +46 702556532
E-mail: cbr@bico.com    

Avijit Minocha, Marknadschef, BICO
Telefon (US): +1 (617) 637 5372
E-mail: akm@bico.com   

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl. 18:10 CEST.

Om BICO 

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com