Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO publicerar årsredovisning 2021

Single Press release se

BICO publicerar årsredovisning 2021

2022-03-16 16:00
Regulatory
Annual report

BICO har idag publicerat årsredovisning 2021 för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bico.com/investerare. Tryckt version av årsredovisningen 2021 kommer finnas tillgänglig från och med början av april.

För mer information, vänligen kontakta:
Gusten Danielsson, EVP och CFO
Telefon: 070 991 86 04     
E-mail:
gd@bico.com

Denna information är sådan som BICO är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 16:00 (CET).

Om BICO 
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. 

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. 

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com