Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO har nått en gynnsam och hållbar lösning med Organovo

Single Press release se

BICO har nått en gynnsam och hållbar lösning med Organovo

2022-02-23 13:30

Vi är glada att kunna meddela att vi har nått en förlikning med Organovo avseende de tvister rörande Organovos patent som bolagen har varit involverade i. Avtalet innebär att de civilrättsliga tvisterna angående potentiellt patentintrång och granskningen av Organovos patents giltighet återkallas och/eller avslutas.  Både BICO och Organovo har därmed befriat varandra från tidigare krav, förpliktelser och kostnader till förmån för att hitta en fördelaktig och hållbar lösning genom att ingå ett patentlicensavtal.

Patentlicensavtalet med Organovo, möjliggör för BICO att ha tillgång till Organovos bioprintningsteknologi, som gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla och utvidga vår produktportfölj. Vårt erbjudande kommer att bli ännu starkare genom åtkomsten till dessa teknologier och BICO, genom koncernbolaget CELLINK, kommer att ha handlingsutrymme att verka globalt med marknadens starkaste och mest omfattande bioprintingsportfölj.

”Detta kommer ytterligare att möjliggöra en ännu mer innovativ och banbrytande kommersiell agenda, påskynda utvecklingen för våra kunder och förbättra vår marknadsposition; vilket resulterar i förbättrad lönsamhet på lång sikt. Vidare kommer vi att fokusera på strategiska försäljningsinsatser för att ta marknadsandelar samt vår ambitiösa agenda för att lansera nya instrument,” säger Erik Gatenholm, VD och medgrundare av BICO. 

Den totala årliga omsättningen som omfattas av licensavtalet för BICO förväntas, som tidigare kommunicerats via pressmeddelandet den 11 januari 2022, uppgå till cirka 1-2 procent av koncernens totala förväntade intäkter under 2022 och anses därför inte ha någon materiell påverkan för koncernen.

På BICO är vår högsta prioritet att möjliggöra organ- och vävnadstillverkning med hjälp av den senaste och bästa tekniken och produkterna, som erbjuds till ledande institutioner runt om i världen. Med fler än 25 000 installerade instrument är vår agenda att ha en global inverkan under de kommande decennierna och revolutionera fyra huvudsakliga industriella fokusområden för att möjliggöra hållbar tillverkning av mänskliga vävnader och medicinska behandlingar.

För mer information kring ärendet, vänligen se pressmeddelandet publicerat den 11 januari 2022.

För mer information vänligen kontakta: 
Gusten Danielsson, EVP och CFO BICO
Telefon: 070 991 86 04      
E-mail: gd@bico.com 

Lotta Bus, Chefsjurist BICO
Telefon: 070 611 75 08 
E-mail: lb@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari kl. 13:30 (CET). 

Om BICO
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 10 000 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com