Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Publicering av BICO Group delårsrapport januari – juni 2022

Single Press release se

Publicering av BICO Group delårsrapport januari – juni 2022

2022-08-24 07:00
Regulatory
Interim report

Hög omsättning trots externa utmaningar

BICO Group AB 559050-5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO).

BICO är framtiden inom livräddande behandlingar. Vi minskar organbristen och påskyndar läkemedelsutvecklingen genom att tillgängliggöra life science-lösningar som kombinerar biologi med teknik.

APRIL – JUNI 2022
(JÄMFÖRT MED APRIL – JUNI 2021)

 • Nettoomsättningen var MSEK 537.6 (293.1), vilket motsvarade en ökning om 83 procent (628) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Den organiska tillväxten för perioden uppgick till 7 procent (95).
 • EBITDA uppgick till MSEK - 62.9 (10.6), vilket motsvarade en marginal om -11,7 procent (3.6).
 • Justerad EBITDA uppgick till MSEK 11.1 (21), vilket motsvarar en marginal om 2,1 procent (7,3).
 • Nettoresultatet för perioden var MSEK 43.1 (-50.5), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om SEK 0.68 (-0.89).
 • Bruttomarginalen uppgick till 73,0 procent (69,1). Bruttomarginalen i de förvärvade bolagen 2021 varierar beroende på produktmix.

JANUARI – JUNI 2022
(JÄMFÖRT MED JANUARI – JUNI 2021)

 • Nettoomsättningen var MSEK 1014.8 (422.6), vilket motsvarade en ökning om 140 procent (440) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Den organiska tillväxten för halvåret uppgick till 21 procent (79).
 • EBITDA uppgick till MSEK -82.3 (-24.3), vilket motsvarade en marginal om -8,1 procent (-5.8).
 • Justerad EBITDA uppgick till MSEK 17.1 (8.7), vilket motsvarar en marginal om 1,7 procent (2.1).
 • Nettoresultatet för perioden var MSEK -0.4 (-98.3), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om SEK 0.00 (-1.78).
 • Bruttomarginalen uppgick till 73,4 procent (72.5). Bruttomarginalen i de förvärvade bolagen 2021 varierar beroende på produktmix.

“Bolagets puls är stark. Vi har en enastående portfölj med produkter och tjänster som bidrar till framtiden inom livräddande behandlingar.” ERIK GATENHOLM / PRESIDENT & CEO

VIKTIGT FRÅN ANDRA KVARTALET

 • Vår högsta omsättning
 • Åtgärder för att förbättra kassaflödet
 • Stärkta finansiella processer
 • Fortsatta framgångar inom innovationsområdet
 • Fokus på operativ effektivitet och synergier mellan förvärv
 • Kostnadsbesparingsprogram beslutades efter balansdagen

INBJUDAN TILL PRESENTATIONER:
Presentationerna kommer att hållas på engelska idag klockan 09:00 CEST och 16:00 CEST. Rapporten presenteras av VD och Koncernchef Erik Gatenholm, och Interim CFO Mikael Engblom.

Länkar och telefonnummer till presentationerna:

Förmiddagens webbsändning, kl.09:00 CEST:
https://tv.streamfabriken.com/bico-q2-2022-am

För att delta på förmiddagens presentation kl. 09.00 via telefon,
ring någon av följande nummer:
SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 203 198 4884
US: +1 412 317 6300

Kod för samtliga telefonnummer på förmiddagen: 3144420#

Eftermiddagens webbsändning, kl.16:00 CEST:
https://tv.streamfabriken.com/bico-q2-2022-pm

För att delta på förmiddagens presentation kl. 09.00 via telefon,
ring någon av följande nummer:
SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 203 198 4884
US: +1 412 317 6300

Kod för samtliga telefonnummer på eftermiddagen: 3505431#

Presentationen kommer även att vara tillgänglig på bolagets webbplats: https://bico.com/se/investerare/finansiell-information/rapporter-och-presentationer/